Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Schade, maar wie is aansprakelijk? En wat zeggen de kleine lettertjes in uw polis?

Intro

De bereidheid om de eigen schade te dragen wordt steeds kleiner. Als gevolg daarvan worden bedrijven, producenten, dienstverleners, bestuurders en commissarissen steeds vaker aansprakelijk gesteld. Maar is die aansprakelijkstelling wel terecht?

Als reactie op deze claimcultuur worden steeds meer aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten. De aangeboden verzekeringspolissen dekken echter regelmatig de risico’s die een bedrijf loopt niet (voldoende) af. Of de verzekeraar weigert op grond van de polisvoorwaarden de schade te vergoeden. Valt de verzekeraar of tussenpersoon een verwijt te makken van de gebrekkige verzekeringsdekking? Heeft de verzekeraar terecht of onterecht geweigerd de schade uit te keren?

Westphal Johansen advocaten is u graag behulpzaam bij het beantwoorden van deze en andere vragen op het terrein van aansprakelijkheid en verzekeringen.

  • beoordeling polissen
  • aansprakelijkstellingen
  • afweren claims
  • procederen tegen verzekeraars

Referenties

Plezierig samenwerken

Het is plezierig samenwerken met Marcel, mede vanwege zijn grote enthousiasme en zijn vermogen zich de organisatie snel eigen te maken.

Judith Norbart, Corio Nederland B.V.

Een breed georiënteerde specialist

In mijn functie als Hoofd P&O bij Van Straten Bouw en Vastgoed heb ik altijd naar volle tevredenheid met Marcel samengewerkt. Ik heb hem leren kennen als een advocaat arbeidsrecht met de insteek om zo efficiënt mogelijke oplossingen voor onze organisatie te bereiken. Marcel is een breed georiënteerde specialist met een persoonlijke en praktische benadering. Ook tijdens het procederen bij de Kantonrechter gaat hij weloverwogen, rustig en overtuigend te werk. Marcel heeft onze belangen altijd optimaal behartigd.

Margriet Beelen, Van Straten Bouw en Vastgoed

Kennisblogs

Kennisblogs in Aansprakelijkheid en verzekeringen