Ontslag door Obesitas, een vette kluif.

Obesitas is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. RTL-4 wijdde er zelfs een reeks programma’s aan. Daarin werden mensen gevolgd die lijden aan morbide obesitas. Zij gingen, vaak met een ontzagwekkend resultaat, de strijd aan met overtollige kilo’s. Helaas lukt het steeds minder mensen om hun gewicht onder controle te houden. Een op de tien van de Nederlanders heeft last van zwaarlijvigheid. Mensen die kampen met extreem overgewicht hebben vaak grote moeite om normaal te functioneren. Ze zijn vaker ziek en het lukt hen meestal niet om probleemloos hun werk te verrichten.

Kan een aan morbide obesitas lijdende werknemer daarom ontslagen worden? Een paar rechters hebben zich over die vraag gebogen. Die rechters kwamen tot het oordeel dat morbide obesitas een chronische ziekte is. Het enkel opzeggen van de arbeidsovereenkomst vanwege die ziekte is vanwege de wettelijke opzegverboden (wegens ziekte en gelijke behandeling van chronisch zieken) in beginsel niet mogelijk. Een arbeidsovereenkomst kan wel door de kantonrechter worden ontbonden, maar dan moet er meer aan de hand zijn. Dat was bijvoorbeeld aan de orde in een zaak die ging over een medewerkster van een huisartsenpost in Tilburg. Haar zwaarlijvigheid leidde tot organisatorische en rooster-technische problemen. Door haar omvang en lichamelijke conditie kon deze dame niet zelfstandig werken, had zij veelvuldig hulp van collega’s nodig en was zij gedurende vele jaren regelmatig ziek. Door deze bijkomende redenen vond de kantonrechter het gerechtvaardigd de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een kantonrechter zal overigens geen einde maken aan de arbeidsovereenkomst indien de werkgever de werknemer niet heeft aangesproken op disfunctioneren en de werknemer ook niet de kans heeft gegeven om af te vallen. Daarbij wordt van de werkgever verlangd dat hij de werknemer wijst op de gevolgen voor het dienstverband als de werknemer te zwaar blijft. De werkgever moet dus waarschuwen dat dit leidt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Kortom: over het ontslag van een te zware werknemer mag niet te licht worden gedacht. Het is en blijft een vette kluif.

Kennisblogs

Kennisblogs in Personeel en Arbeid

Nieuwe WAB

De nieuwe regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht is per 1 januari 2020 ingegaan. Omdat de wetswijziging werkgevers verplicht tot diverse acties zet ik voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Lees dit artikel