Even Apeldoorn bellen?

40 minuten leestijd

Regelmatig spreek ik ondernemers die zwaar teleurgesteld zijn in hun verzekeraar. Jaren, zelfs decennia lang, hebben zij trouw verzekeringpremies betaald, maar als zij een keer schade claimen, geeft de verzekeringsmaatschappij niet thuis. De aangemelde schade zou niet gedekt zijn, zo wordt keer op keer verteld. De meeste ondernemers vertrouwen op de deskundigheid van hun verzekeraar, leggen zich neer bij de afwijzing en betalen de vaak aanzienlijke schade dan maar uit eigen zak. Terecht of onterecht? Een aantal voorbeelden uit de jurisprudentie geeft hierop het antwoord.

In de zaak AIG Europe/Cikam hadden dieven het raam van het kantoor van Cikam “open geflipperd” en voor een kapitaal aan laptops gestolen. AIG weigerde dekking te verlenen onder de elektronicaverzekering waarin onder meer diefstal na braak gedekt was. AIG stelde dat het open flipperen van een raam geen braak was. Een onjuiste stelling, volgens de rechtbank en het Hof in Den Haag. Het open flipperen van een raam is niet de geëigende manier om een raam te openen en valt dus wel degelijk als braak aan te merken, ook als er geen (zichtbare) schade is aangebracht. AIG moest alsnog betalen.

Ook kredietverzekeraar Atradius trok begin dit jaar bij de Hoge Raad aan het kortste eind. Zij weigerde de onbetaalde facturen van een Nederlandse exporteur te vergoeden met het argument dat de exporteur (door) was blijven leveren terwijl er schadedreiging bestond. Volgens de exporteur, die al jaren zaken deed met zijn Ierse afnemer en altijd betaald werd door middel van gedekte cheques, bestond er helemaal geen schadedreiging. Voordat de voorgeschreven 60 dagen verstreken waren, had de Ierse afnemer namelijk voor alle facturen cheques aan de tussenpersoon van de exporteur afgegeven. Pas later bleken die cheques, voor het eerst in vele jaren, niet gedekt. Volgens de exporteur was de afgifte van de cheques aan te merken als een storting van de verschuldigde factuurbedragen, zodat voldaan was aan de polisvoorwaarden. Het Hof en de Hoge Raad deelden deze mening en veroordeelden Atradius alsnog tot betaling van de verzekerde vorderingen.

Tot slot sloeg ook gevarenverzekeraar Nassau de plank mis bij de uitleg van haar polisvoorwaarden en weigerde zij volgens de rechtbank Rotterdam ten onrechte de herbouwwaarde van het door brand verwoeste culturele centrum te vergoeden. De stichting, die eigenaar was van het culturele centrum, besloot een groter centrum te (her) bouwen op nagenoeg dezelfde plek en bedong van de gemeente, aan wie zij het centrum na de herbouw zou overdragen, dat deze garant stond voor de aanneemsom en dat zij de herbouw voorfinancierde. Omdat de stichting volgens Nassau (bijna) geen risico liep, keerde Nassau slechts de vrije verkoopwaarde uit van € 1.100.000,- en niet de herbouwwaarde van het centrum ter hoogte van € 2.200.000,-. Ten onrechte vond de rechtbank en zij veroordeelde Nassau tot bijbetaling van € 1.100.000,-

Overigens wordt verzekeringsrecht ook wel polissenrecht genoemd en kunnen verzekeraars binnen de grenzen van de wet de verplichting om de schade te dekken in hun polisvoorwaarden beperken door middel van allerlei voorwaarden en uitsluitingen. Niet alle afwijzingen van verzekeraars zijn dus onterecht. Het is daarom verstandig de polisvoorwaarden voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst goed te bestuderen, zo mogelijk alsnog de juiste dekking met de verzekeraar overeen te komen en de afwijzing van een claim juridisch te laten toetsen.

Heeft u ook problemen met uw verzekeraar? Of wilt u die voorkomen? Bel mij dan even, in plaats van Apeldoorn!

Kennisblogs

Kennisblogs in Aansprakelijkheid en verzekeringen