Bedrijven in moeilijkheden

Bedrijven in moeilijkheden

Als het echt gaat stormen, proberen wij u uit de wind te houden.

Intro

Er zijn tijden waarin het u en uw zakelijke relaties voor de wind gaat. Maar door economische ontwikkelingen, persoonlijke omstandigheden of door bijvoorbeeld niet betalende klanten, kan uw onderneming in zwaar weer terecht komen. Ook in die vervelende situaties staat Westphal Johansen advocaten u graag terzijde. Daarbij maken wij gebruik van onze ruime kennis en ervaring, ook als curator.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij:

  • het realiseren van een doorstart
  • het aanvragen van surséance van betaling of faillissement
  • reorganisaties
  • het aanbieden van een crediteurenakkoord
  • de sanering van schulden
  • het innen van vorderingen en het uitwinnen van zekerheden