Recht op zelfgekozen advocaat

10 minuten leestijd

Steeds vaker worden ondernemers, particulieren en instellingen geconfronteerd met juridische problemen. Om die reden sluiten mensen, zowel zakelijk als privé, steeds vaker een rechtsbijstandsverzekering af. In de polis van vrijwel alle rechtsbijstandsverzekeringen is vastgelegd dat de verzekeraar bepaalt wie u rechtsbijstand verleent. Doorgaans kiest de verzekeraar dan voor zijn eigen juristen. Als u uw zaak dan door een advocaat die u zelf heeft uitgezocht, wenst te laten behandelen, dan bieden de rechtsbijstandsverzekeraars vaak geen dekking. In die situatie moet u dus de kosten van uw advocaat zelf betalen en heeft u niets aan de door u afgesloten rechtsbijstandsverzekering. Dergelijke polisvoorwaarden vormen dus een belemmering voor een vrije advocaatkeuze….tot nu.

Rechtsbijstandsverzekeraars moeten ook de kosten van een zelfgekozen advocaat vergoeden. Als gevolg van een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie kunnen rechtsbijstandsverzekeraars u niet meer verbieden zelf uw advocaat te kiezen. Het Europese Hof van Justitie oordeelde namelijk dat polisvoorwaarden, waarin is bedongen dat de kosten van rechtsbijstand van een door u vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandsverlener slechts vergoed kunnen worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van een zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed, in strijd zijn met Europees recht. Daarbij maakt het geen verschil of in de procedure, waarin u betrokken bent, het inschakelen van een advocaat verplicht is of niet.

Bovenstaande betekent dat vrijwel alle polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverzekeringen in Nederland in strijd zijn met het Europese recht en met de Nederlandse Wet financieel toezicht, die op die Europese wetgeving is gebaseerd. Rechtsbijstandsverzekeraars zullen dus de kosten van een door u uitgezochte advocaat gewoon moeten vergoeden. Dat is goed nieuws voor al die verzekerden die hun zaak liever laten behandelen door een door hen zelf uitgezochte advocaat dan door een jurist van de rechtsbijstandsverzekering.

Overigens is het de verwachting dat rechtsbijstandsverzekeraars op deze uitspraak zullen reageren door een verhoging van de premie voor een rechtsbijstandsverzekering. Iedereen die op het punt staat een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten of geconfronteerd wordt met een verhoging van de premie doet er verstandig aan zich af moeten vragen of de hoogte van de premie in verhouding staat tot de risico’s die met het sluiten van de verzekering worden afgedekt. Sluit u uiteindelijk een dergelijke verzekering, neem dan in ieder geval nooit genoegen met de mededeling van de verzekeraar dat hij de kosten van de door uzelf uitgezochte advocaat niet wil vergoeden. U heeft gewoon recht op vergoeding van de kosten van de door uzelf gekozen advocaat, zelfs in procedures waarin u eigenlijk geen advocaat nodig heeft. Overigens geeft het Europese Hof nog wel aan dat er uiteraard een maximum kan worden gesteld aan hetgeen de verzekeraar vergoed. Laat dat u er echter niet van weerhouden zelf te kiezen.

Kennisblogs

Kennisblogs in Overig