Innoveren door samenwerken

Vanuit concurrentie- en milieuoverwegingen is het voor ondernemingen noodzakelijk producten en productieprocessen te innoveren. Het is een feit dat het tempo, waarin die innovaties moeten plaatsvinden, steeds hoger ligt.

30 minuten leestijd

Vanuit concurrentie- en milieuoverwegingen is het voor ondernemingen noodzakelijk producten en productieprocessen te innoveren. Het is een feit dat het tempo, waarin die innovaties moeten plaatsvinden, steeds hoger ligt. De terugverdientijd van innovaties wordt steeds korter. Hierdoor is er ook een groot financieel belang dat ondernemers drijft om te blijven innoveren. Om het steeds hoger wordende tempo van innovaties bij te kunnen houden, slaan steeds meer marktpartijen de handen in ineen. Ook worden steeds vaker kennisinstellingen, zoals universiteiten, hoge scholen en instellingen zoals TNO, gevraagd te participeren in innovatieprocessen. Alleen op die manier kunnen technische ontwikkelingen sneller en rendabeler worden gerealiseerd. Gelet op de sterke concurrentie vanuit het buitenland, waar eveneens stevig wordt geïnvesteerd in nieuwe technologie, is innovatie door samenwerking een absolute noodzaak aan het worden.

Om een dergelijke samenwerking tussen marktpartijen en/of kennisinstellingen succesvol te laten zijn, is het nodig samen een helder doel van de samenwerking te formuleren. Is het doel van de samenwerking het ontwikkelen van een geheel nieuw product of procedé? Of vindt er een doorontwikkeling van een bestaande techniek of een bestaand product plaats? Is het einddoel een technische tekening, een prototype of een nul serie? Als partijen het eens zijn over het antwoord op deze vragen, is het vervolgens noodzakelijk dat partijen het eens worden over een business-model. Welke investeringen moeten er worden gedaan en hoe worden die terugverdiend? Op welke wijze worden risico’s en kosten en voorts winsten of verliezen verdeeld?

De ervaring van ons kantoor leert dat de meeste marktpartijen bij het beantwoorden van bovenstaande vragen vaak positief gestemd zijn. Dat is begrijpelijk en ook noodzakelijk. Ondernemers die zich voornamelijk laten leiden door angsten en risico’s zullen immers niet succesvol zijn. Ondernemen is kansen zien en daarom ook risico’s durven nemen. Anderzijds dienen ondernemers realistisch te blijven en oog te hebben voor de risico’s die er kleven aan het gezamenlijk met andere partijen ontwikkelen van innovaties.

Vanuit onze rol van huisadvocaat van ook diverse technische bedrijven stellen wij aan ondernemers dan ook vaak de vraag: wat zou er allemaal fout kunnen gaan in de samenwerking? Wat doe je bijvoorbeeld als een van de partijen in financiële problemen raakt en zijn verplichtingen niet meer kan nakomen? Hoe reageer je op de overname van een van de samenwerkende partijen door een concurrent? Hoe voorkom je dat samen ontwikkelde kennis in verkeerde handen komt waardoor u mogelijk achterop raakt bij de concurrent of geen unique selling point meer heeft? Wij adviseren u dan ook na te denken over de antwoorden op deze vragen en op voorhand passende afspraken te maken. Dat voorkomt een hoop narigheid en discussie achteraf.

In volgende artikelen zullen wij aandacht besteden aan de manier waarop de samenwerking in verschillende stadia het beste kan worden vastgelegd. In NDA’s, LOI’s en samenwerkings-overeenkomsten.

Kennisblogs

Kennisblogs in Contracten

VentilatorPAL Pro by FreeBreathing Legally powered by Westphal Johansen advocaten

Westphal Johansen advocaten maakt beademingsapparaat FreeBreathing mede mogelijk.

Vanwege de COVID-19 uitbraak is er wereldwijd grote behoefte aan beademingsapparatuur. De engineers van FreeBreathing hebben daarom samen met het Radboud UMC een goedkoop en eenvoudig te bouwen beademingsapparaat ontwikkeld. Het apparaat, de VentilatorPAL Pro genaamd, automatiseert de handmatig te bedienen beademingsapparaten die in ziekenhuizen en verpleegtehuizen worden gebruikt. Het apparaat kan, mede door een intuïtieve telefoon-app, eenvoudig worden bediend.

Lees dit artikel