Het Weenskoopverdrag

10 minuten reading time

Internationaal contracteren kan sneller, bondiger en goedkoper

Een interessante buitenlandse klant binnen halen. Daar wordt elke ondernemer enthousiast van. Dat enthousiasme verdwijnt echter vaak als sneeuw voor de zon zodra de contractfase aanbreekt.

Waarom? Omdat er dan dikke contracten op tafel komen. Die contracten zijn vaak op Amerikaanse leest geschoeid, bevatten veel moeilijke taal en allerlei onheilsscenario’s. Ook wordt in die contracten steeds vaker het Engelse of Amerikaanse recht van toepassing verklaard, waarmee Nederlandse ondernemers niet bekend zijn en waardoor zij bloot worden gesteld aan een zeer vergaande claimcultuur.

Het resultaat is vaak een frustrerend, tijdrovend en kosten verslindend onderhandelingstraject dat leidt tot inschakeling van een hele batterij buitenlandse juristen en hevige – en niet zelden theoretische – discussies tussen partijen. Van zo’n onderhandelingstraject wordt niemand blij. En dan moet de samenwerking nog beginnen!

Gelukkig kan het ook anders. Maar dan moet u als ondernemer – en moeten wij als juristen – wel durven “omdenken” of “dwars denken”. Hoe dan? Door vaker gebruik te maken van het Weens Koopverdrag. Dit verdrag is speciaal geschreven voor de internationale verkoop van roerende zaken, geldt in bijna alle landen waarmee u regelmatig zaken doet, wordt in al die landen op uniforme wijze uitgelegd en wordt nu vaak ten onrechte standaard door partijen uitgesloten. Waarom? Omdat onbekend onbemind maakt.

Door het Weens Koopverdrag, dat in zes talen is opgesteld, op uw overeenkomst van toepassing te verklaren (althans, niet uit te sluiten) is 80% van uw (koop)contract al gereed. Als u vervolgens nog de belangrijke onderwerpen van de deal, zoals de prijs en levertijd, vermeldt, bent u al bijna klaar. U hoeft zich dan alleen nog te concentreren op die paar zaken die nog niet geregeld zijn, waarover u afspraken op maat wilt maken of waar u af wilt wijken van het Weens Koopverdrag. Dat kunnen dan ook korte en bondige afspraken zijn. Het verdrag bevat namelijk een vangnetbepaling: niet geregelde zaken moeten in lijn met de uitgangspunten van het verdrag geregeld moeten worden. Dat betekent dat er altijd wel een oplossing te vinden is voor een onenigheid, zeer zeker als u een gelijksoortige bepaling ook nog in het contract zelf opneemt.

Is uw klant niet meteen van de bovenstaande voordelen van het gebruik van het verdrag overtuigd? Dan zal het feit dat zijn eigen nationale overheid het verdrag heeft goedgekeurd en zijn eigen (nationale) jurist hem kan adviseren waarschijnlijk helpen. Maar liefst 78 landen, onder wie onze belangrijkste handelspartners, hebben zich aangesloten bij het verdrag. Gaat u dus exporteren naar bijvoorbeeld Duitsland, België, de VS of China? Maak het uzelf niet moeilijk. Contracteer sneller, bondiger en goedkoper met toepassing van het Weens Koopverdrag!

Dit artikel is gepubliceerd als column in linkmagazine

Knowledge blogs

Knowledge blogs in Contracts

Innoveren door samenwerken

Vanuit concurrentie- en milieuoverwegingen is het voor ondernemingen noodzakelijk producten en productieprocessen te innoveren. Het is een feit dat het tempo, waarin die innovaties moeten plaatsvinden, steeds hoger ligt.

Read this article

Psssst….kunt u een geheimpje bewaren?

Iedere onderneming beschikt wel over informatie die zij liever voor zichzelf houdt. Of het nu gaat om informatie over een zelf ontwikkeld productieproces, een verbeterd product, de receptuur van een eindproduct of de informatie over haar klanten, het is doorgaans zeer onwenselijk als deze informatie op straat ligt. Die informatie is dan immers ook beschikbaar voor de concurrent.

Read this article