Privacybescherming in control

10 minuten reading time

Onlangs is Westphal Johansen advocaten in de uitzending geweest bij Nederland onderneemt op RTL Z over de becherming van persoonsgegevens en de nieuwe Europese wet AVG. Bekijk hier de uitzending

De AVG is een nieuwe Europese wet die vanaf 25 mei 2018 een eenduidige aanpak voor de bescherming van persoonsgegevens in heel Europa regelt. Deze wet geldt zowel voor Europese organisaties als voor organisaties buiten de EU die zich richten op de Europese markt.

De AVG verlangt van organisaties dat ze aan kunnen tonen dat ze aan de wettelijke vereisten voldoen. Zo dienen persoonsgegevens, onder andere:

  • op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt te worden
  • voor een welbepaald doel
  • tot het strikt noodzakelijke beperkt te zijn
  • niet langer bewaard te worden dan nodig is voor het verwerkingsdoel
  • juist te zijn
  • goed beveiligd te zijn tegen verlies, vernietiging en diefstal.

Organisaties moeten goed checken of zij wel (of niet) persoonsgegevens mogen verwerken en een flink aantal technische en organisatorische maatregelen treffen om aan de AVG te voldoen. Naast een goede beveiliging van persoonsgegevens valt daarbij onder meer te denken aan het aanleggen en bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten, het sluiten van verwerkersovereenkomsten met derden die persoonsgegevens verwerken, aan het opstellen van privacy beleid en een privacy verklaring, privacy by design en privacy by default.

Bij niet naleving van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens aanzienlijk hogere boetes opleggen dan voorheen; sancties kunnen oplopen tot maximaal € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Westphal Johansen Advocaten begeleidt ondernemers bij de implementatie van de nieuwe wet.

Knowledge blogs

Knowledge blogs in ICT & privacy

Microsoft unplugged? About sneaky software, secret data collection and a European headache

After all the media attention for the use of the security and antivirus software of the Russian company Kaspersky Lab (now forbidden for Dutch civil servants), the fuss and commotion about the privacy violations of Facebook and the noisy turmoil surrounding the Chinese telecom company Huawei, the media has been relatively - and scarily - quiet about the sneaky software, the large-scale privacy violations and the mysterious data streams of Microsoft.

Read this article

Microsoft unplugged? Over sneaky software, geheime dataverzameling en een Europees hoofdpijndossier

Na alle media - aandacht voor het (inmiddels voor Nederlandse ambtenaren verboden) gebruik van de beveiligings - en antivirus software van het Russische Kapersky Lab, de ophef en commotie over de privacy - schendingen van Facebook en het luidruchtige tumult rondom het Chinese telecombedrijf Huawei, blijft het angstvallig en relatief stil rondom de sneaky software , de grootschalige privacy - schendingen en de mysterieuze datastromen van Microsoft.

Read this article