Linke(dIN) soep

10 minuten reading time

Social media in het algemeen en LinkedIn, Hyves, Facebook en Twitter in het bijzonder zijn “hot” en razend populair. Bijna alle jongeren en steeds meer volwassenen gebruiken deze media. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het leuk, nuttig en leerzaam is. Oude vrienden en kennissen worden zo weer opgespoord en nieuwe relaties, zakelijk en persoonlijk, ontstaan.

Maar, zoals Cruijff al zei, “ieder voordeel heb ook zijn nadeel”. Want naast leuk, leerzaam en nuttig, kan onbezonnen gebruik van social media soms ook schadelijke kanten hebben. Daarmee bedoel ik dan niet digitaal pesten of het verspreiden van pikante plaatjes. Wel bedoel ik daarmee het benaderen van verboden zakelijke contacten. Een tweetal voorbeelden uit de rechtspraak.

Werknemer, Piet, had een relatiebeding getekend met zijn voormalige werkgever X. Hij mocht geen klanten c.q. relaties benaderen of straffe van een boete van € 10.000,- per overtreding. Piet benaderde echter toch een van de relaties, Y, via LinkedIn en nodigde hem uit om met hem te “linken”. De uitnodiging werd geaccepteerd en op het scherm verscheen de boodschap “Piet is now connected to Y”. De oude werkgever van Piet raakte hiervan op de hoogte en eiste betaling van de boete van € 10.000,-. Deze boete werd door de kantonrechter in Arnhem volledig toegewezen.

Ook twee werving- en selectiebureaus, die dagelijks met LinkedIn, Hyves en Facebook werken om potentiele werkzoekenden te benaderen, ondervonden dat ze bij het gebruik van social media op hun tellen moeten passen. YER had beloofd om werknemers van USG niet actief te benaderen en om een boete aan USG te betalen bij schending van die belofte. YER lapte die belofte vervolgens aan haar laars en informeerde zowel via LinkedIn als via Hyves of de medewerkers van USG interesse hadden in een baan bij YER. De rechtbank en het Hof in Amsterdam oordeelden dat YER haar contractuele verplichting geschonden had en veroordeelden YER tot betaling van ruim € 22.000,-.

Wat is nu de moraal van dit verhaal? Als u geen zakelijke contacten mag onderhouden met de concurrent , doe dat dan ook vooral niet en al helemaal niet op internet . En ga vooral niet met de concurrent linken op LinkedIn. Doet u dit toch, dan laat u sporen na en is de financiële ellende niet te overzien. In zo’n geval is LinkedIn dus met recht Linke(dIN) soep.

Knowledge blogs

Knowledge blogs in Companies and their directors