Fuzzy firms. Eerlijk(er) zullen we alles delen?

10 minuten reading time

De wereld verandert razendsnel. Zo ook de manier waarop mensen samenwerken en hun visie op een eerlijke verdeling van de opbrengsten van dat werk. Professionals en kenniswerkers willen vaak niet langer hiërarchisch en traditioneel aangestuurd worden. Zij ambiëren gelijkwaardigheid en autonomie. Ze vormen een onderdeel van (netwerk)groepen en kiezen als opdrachtnemer (en niet als werknemer) voor een klus (gig) omdat deze interessant is. Zowel intellectueel als financieel. Als de klus geklaard is en een mooie beloning– liefst een deel van de winst – is ontvangen, vliegen ze weer uit. Op zoek naar een nieuwe inspirerende klus.

Deze nieuwe manier van samenwerken vindt vaak plaats in zogenaamde fuzzy firms. Dit zijn ondernemingen die vaak een vluchtiger karakter hebben. Per project of specifieke – en vaak complexe - opdracht van de klant wordt een team van kenniswerkers en professionals samengesteld. Dat team wordt opgeheven zodra de opdracht is afgerond.

Je zou het kunnen vergelijken met een kermis. Korte tijd bouwen kermisexploitanten samen aan het pretpark. De een zorgt voor de achtbaan, de ander voor de schiettent en de derde voor de oliebollenkraam. Samen bieden zij de klant een totaalpakket. Zo snel als de kermis komt, zo snel is hij echter ook weer weg. Zo snel kunnen ook samenwerkingsverbanden in de industrie ontstaan en verdwijnen. Medewerkers in de industrie stappen, met de kennis en ervaring die zij op de ene plek opdoen, steeds makkelijker over naar een nieuwe uitdaging. Zo draait de kenniscarrousel op volle toeren.

Deze trends roepen tal van vragen op met betrekking tot verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Immers, als een toeleverancier een fuzzy firm is, bij wie klop je dan aan met een klacht, als die firm inmiddels “uit elkaar gevallen is”? En wat te doen als de cruciale man of vrouw uit een projectgroep, met alle kennis in het hoofd, overstapt en voor concurrent of voor zichzelf gaat werken?

Het antwoord op die vragen wordt vaak gezocht in het maken van – vaak eenzijdige en weinig evenwichtige - afspraken over garanties, aansprakelijkheden, non-concurrentie en geheimhouding. Dat zijn echter oplossingen oude stijl die frontaal botsen met de nieuwe manier van samenwerken.

Als juristen nieuwe stijl (ook wij moeten veranderen) vragen u daarom om oude patronen los te laten en – samen met ons – te zoeken naar nieuwe oplossingen die beter aansluiten bij het karakter van de fuzzy firm en de professionals die daarvoor werken. Zoals bijvoorbeeld het toekennen van gezamenlijke intellectuele eigendomsrechten, het ruimhartiger verstrekken van licenties, het minder stringent formuleren van non concurrentiebedingen in ruil voor ofwel een deling in de toekomstige winst ofwel het recht op deling van de daarmee opgedane kennis in dezelfde of een aanpalende branche. Meer maatwerk en gelijkwaardigheid dus. Zodat de professionals met liefde weer aanhaken bij het volgende project en ook graag met u meewerken aan het verhelpen van garantieklachten van de opdrachtgever, om maar eens iets te noemen.

Knowledge blogs

Knowledge blogs in Liability and insurance