Cadeau of kat in de zak?

40 minuten reading time

Met jouw verlanglijst in de hand bezocht de Sint winkels in stad en land.

Het gebruik van deze dichtregel zou wel eens snel tot het verleden kunnen gaan behoren. Steeds minder vaak gaat de Sint er in het gure najaarsweer op uit om zijn jutezak te vullen. De goedheiligman en zijn collega Kerstman kiezen er steeds vaker voor om cadeaus via internet te kopen en thuis af te laten leveren. Dat gaat vaak snel en makkelijk maar is aan de andere kant onpersoonlijk en het leidt er soms toe dat de Sint en de Kerstman spullen ontvangen die zij, bij nader inzien, toch niet cadeau willen geven. Ook komt het voor dat de brave kindertjes die de cadeaus ontvangen toch liever iets anders hadden gehad of constateren dat het cadeau defect is. In al die situaties wil jij graag het product weer terug kunnen geven aan de verkoper. Om teleurstellingen te voorkomen in deze decembermaand hierbij een korte opsomming van jouw rechten en plichten bij het kopen van producten via internet. Overigens geldt het onderstaande ook voor aankopen die via telefoon, fax, bestelformulieren et cetera zijn gedaan. Op al deze vormen van het kopen op afstand is de Wet koop op afstand van toepassing.

Als je iets op afstand koopt, mag je, binnen zeven dagen nadat je het product gekregen hebt, dat product zonder opgaaf van reden terugsturen. De verkoper moet hierop wijzen. Deze informatie moet hij bij levering van het product aan je geven. Doet de verkoper dat niet, dan is de bedenktijd niet zeven dagen maar drie maanden. Het gebruikmaken van de bedenktijd kan overigens alleen als je het product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking terugstuurt. Dit betekent niet dat je het gekochte product niet mag uitpakken. Kleding mag je uiteraard passen maar wel zonder die te beschadigen. CD’s en DVD’s mogen worden uitgepakt, maar de verzegeling mag niet worden verbroken.

Als je, om welke reden dan ook, binnen de bedenktijd besluit het product terug te sturen, dan moet de verkoper jou de volledige koopprijs en de in rekening gebrachte verzendkosten volledig terugbetalen. Wel betaal je zelf de kosten voor terugsturen. Door het terugsturen van het product binnen de bedenktijd wordt de koopovereenkomst ongedaan gemaakt. Het is de verkoper niet toegestaan om, vanwege die ongedaanmaking, kosten in rekening te brengen. Ook mag de verkoper niet als voorwaarde stellen dat je een goede reden moet hebben voor het terugsturen van het product. De verkoper moet uiterlijk binnen dertig dagen na de ongedaanmaking van de koopovereenkomst de betaalde koopprijs terugstorten.

Verkoper mag overigens niet van jou verlangen een grotere aanbetaling te doen dan 50% van de prijs. Veel webwinkels verlangen echter een betaling van 100% van de koopprijs voordat zij een product uitleveren. Dit is dus in strijd met de wet. Betaalt u desondanks toch de volledige koopprijs, dan bestaat het risico dat de webwinkel het bestelde product niet levert. Zie dan maar eens het geld terug te krijgen. De mogelijke schade die je dan lijdt, kan je dus beperken door slechts de helft van de koopprijs te betalen.

De maximale wettelijke levertermijn bij een koop op afstand is dertig dagen. Die termijn gaat lopen op de dag nadat je de overeenkomst hebt gesloten. Als de verkoper er langer over doet het bestelde product te leveren, dan heb je als koper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Als het product niet of tijdelijk niet leverbaar is, moet de verkoper je daarvan op de hoogte stellen.

Je hebt bovenstaande rechten ook als je bij een webshop uit een van de andere lidstaten van de EU iets bestelt. De Wet koop op afstand is namelijk gebaseerd op Europese wetgeving die in de hele Europese Unie geldt.

Tot slot is het belangrijk voor de Sint en ontvangers van de cadeautjes om te weten dat bepaalde producten niet vallen onder de Wet koop op afstand. De regels die hierboven staan opgesomd gelden onder andere niet voor reizen, hotelovernachtingen, bioscoopkaartjes, concertkaarten, theaterkaartjes, abonnementen op kranten of tijdschriften, deelname aan loterijen, op maat gemaakte producten en producten die snel kunnen bederven, zoals gebak.

Met deze kennis bestellen de Sint en de Kerstman met heel veel pret hun cadeautjes via internet.

Knowledge blogs

Knowledge blogs in Overig